Wat mag niet ontbreken in een huurcontract?

Ben je van plan om een woning te verhuren? Maak dan altijd een standaard huurcontract op die je aan elke verhuurder overhandigd. Deze moet juridisch onderbouwd zijn, zodat je later geen problemen krijgt of toch niet in je recht blijkt te staan. Hoe een huurcontract er uitziet, dat bepaal je zelf. Maar wat mag er niet ontbreken in een huurcontract om problemen te voorkomen? Hieronder de belangrijkste punten.

Bepaling van onderhoudswerkzaamheden

Een belangrijke bepaling gaat over wie de onderhoudswerkzaamheden in het huis moet uitvoeren. Is dat de huurder of de verhuurder? In een goed huurcontract wordt dit meestal opgesplitst. Er wordt dan een lijst gegeven met onderhoudswerkzaamheden die de verhuurder moet verrichten, en een lijst van onderhoudswerkzaamheden van de huurder. Een huurder is meestal verantwoordelijk voor kleine onderhoudswerkzaamheden. Denk daarbij aan behangen, de vloer mooi houden en andere kleine zaken zoals een lamp vervangen. Ook is de huurder verantwoordelijk voor het repareren van zaken die hij of zij zelf heeft aangericht. Bij het vervangen van gebroken ruiten ligt het vaak in het midden. In sommige huurcontracten is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk, bij andere huurcontracten is dit de huurder. Je kunt dit natuurlijk afstemmen met je huurder. Natuurlijk kun je jezelf ook laten adviseren door een ervaren verhuurder. Vaak kun je inspiratie halen uit reeds bestaande huurcontracten.

Huisdieren

Nederland is een land met veel huisdieren. Veel verhuurders willen geen huisdieren in hun woning. Dit is natuurlijk ook wel logisch, gezien huisdieren veel schade kunnen veroorzaken. Wil je niet dat een huurder huisdieren in je huis brengt? Dan moet je dit duidelijk in het huurcontract opstellen. Ook kun je er een boeteclausule aan toevoegen, mocht je erachter komen dat de huurder deze regels heeft overtreden. Je kunt ook voor een middenweg kiezen. Bijvoorbeeld bepaalde huisdieren wel toelaten, maar anderen niet. Een konijn of een goudvis zorgt doorgaans niet voor veel schade. Een hond of een kat kan echter wel veel schade in huis berokkenen. Je kunt natuurlijk ook in het huurcontract zetten dat je helemaal geen huisdieren toelaat.

Duidelijk periodeafbakening

Het is ook van groot belang om voorwaarden te stellen over de periode waarin wordt verhuurd. Is dit voor een bepaalde tijd of een onbepaalde tijd? Veel huurcontracten zijn eerst voor bepaalde tijd, maar kunnen later overgaan in een onbepaalde tijd wanneer de periode is verstreken. Stel dit echter altijd duidelijk vast, anders kan het zijn dat je een andere huurder hebt gevonden, maar dat de oude huurder er niet uit wil. Het kan dan lastig zijn om de oude huurder eruit te krijgen als je dit niet schriftelijk hebt vastgesteld.

De huurprijs en overige kosten

Een duidelijke afbakening van de kale huur en overige kosten is uiteraard ook erg belangrijk. Specificeer de prijzen zo duidelijk mogelijk, zodat het voor de huurder inzichtelijk is waarvoor hij of zij allemaal moet betalen.